Přeskočit na obsah

PRAVIDLA

Podmínky pro účast:

 1. Hra je určena pro týmy složených z 3-5 osob.
 2. Tým se může hry účastnit po provedení registrace a zaplacení účastnického poplatku, který je stanoven na 700 Kč za 1 osobu.
 3. Spodní věkovou hranici neomezujeme. Je však vhodné, aby v týmu byl alespoň jeden člen starší
  18 let.

Obecné informace:

 1. Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti. Předcházejte riziku zranění.
 2. Hra probíhá jak v denních, tak v nočních hodinách. V nočních hodinách klaďte důraz na tiché chování.
 3. Buďte ohleduplní k místům, kterými budete procházet a bez dovolení nevstupujte do oplocených a ohrazených prostor, pokud jste k tomu v průběhu hry nedostali výslovný pokyn.
 4. Hráči se hry účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
 5. Dodržujte pravidla fair play.
 6. Na konci hry může být tým požádán o popis řešení kteréhokoli z úkolu.

Registrace do hry:

 1. Tým se stává registrovaným po vyplnění registrace na webu www.sifra13.eu a po uhrazení účastnického poplatku.

Hra:

 1. Hra začíná v sobotu 9. září 2023. Čas startu bude upřesněn včas.
 2. Na místo startu se týmy dostaví nejpozději v ___ (bude doplněno dle startu).
 3. Hra spočívá v plnění jednotlivých úkolů, luštění hádanek, šifer a postupném přesunu mezi jednotlivými stanovišti.
 4. Cílem hry je absolvování všech stanovišť a zakončení v cílovém stanovišti.
 5. Týmům není dovoleno spolupracovat na řešení úkolů. Nejen že to není fér vůči ostatním týmům, ale hlavně připravujete sami sebe o zážitek, který pro vás organizátoři připravili.
 6. Narazíte-li v průběhu hry na jakýkoli problém (poškozená schránka, úkol, nefunkční šifra, …), oznamte to organizátorům telefonicky na uvedeném telefonním čísle. Současně vám sdělíme informace, jak pokračovat dál.
 7. Hra sestává z různých kombinací stanovišť. Některá ze stanovišť neobsahují plastový box. Takové stanoviště poznáte podle cedule na stanovišti, kde je plastový box přeškrtnut červeným křížkem.
 8. Pečlivě si prostudujte každý úkol. Jakákoli informace může mít použitelnou hodnotu.
 9. Pokud se text týká pouze příběhu, je psán kurzívou.

Sraz účastníků:

 1. Sraz účastníků proběhne v sobotu 9. září 2023 (čas bude upřesněn).
 2. Místem srazu je kino Valašské Meziříčí

Označení stanovišť:

 1. Stanoviště jsou označena cedulí formátu A4.
 2. Každá cedule obsahuje několik informací:
  1. Logo hry v barvě trasy,
  1. označení stanoviště na trase v barvě trasy,
  1. obrázek plastového boxu.
 3. Některé cedule mohou obsahovat směrové šipky. Pokud na takové stanoviště narazíte, držte se směru šipek.
 4. Některá stanoviště mohou být umístěna na soukromém pozemku (někdy i oploceném). V takovém případě hledejte vstupní místo označené logem hry.

Stanoviště:

 1. Jednotlivá stanoviště jsou ve hře označena logem hry a označením stanoviště. Podobu předvedeme na startu hry.
 2. Není dovoleno přeskakovat stanoviště.
 3. Významná část stanovišť je tvořena mrtvou schránkou (plastový box označený logem hry a číslem stanoviště). V takovém případě je mrtvá schránka umístěná v blízkosti označení stanoviště a většinou je uschovaná před širokou veřejností.
 4. Setká-li se tým se stanovištěm, které je tvořeno mrtvou schránkou, může si tento tým vzít pouze jednu obálku. Každá obálka obsahuje dvě kopie úkolu.
 5. Stanoviště, která nejsou tvořena mrtvou schránkou poznáte dle škrtnutého boxu na označení stanoviště.
 6. Některé herní instrumenty, které obdržíte od organizátorů, mohou být použity i vícekrát v průběhu hry. Raději žádný z obdržených prvků nevyhazujte. Ne každý instrument je použitelný okamžitě nebo na následujícím stanovišti.
 7. Není povoleno přemísťovat, rozebírat či jakkoli jinak měnit podstatu stanoviště.
 8. Pokud narazíte na stanoviště umístěné u restaurace, kavárny, obchodu apod., neobracejte se s dotazy na zaměstnance podniku – nejsou seznámení s obsahem úkolu.

Nápovědy:

 1. Ve hře existuje systém nápověd reprezentován kartou nápověd.
 2. Každé stanoviště má konkrétně daný počet nápověd.
 3. Kartu nápověd obdržíte ve startovním balíčku.
 4. Kartu nápověd na konci hry odevzdejte hlavním organizátorům v cíli k vyhodnocení. Za každou využitou nápovědu vám připočteme k závěrečnému času 20 minut.

Organizátoři:

 1. Všichni organizátoři ve hře budou oblečeni buď v MODRÉM TRIČKU s logem na přední straně a vyšlapanou cestičkou na zádech, nebo v ČERNÉ MIKINĚ ve stejném designu.
 2. Každý organizátor bude zároveň označen visačkou se jménem a nápisem ORGANIZÁTOR nebo HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

Příběhové postavy:

 1. Ve hře se setkáte s příběhovými postavami. Stanoviště s herními postavami poznáte určitě na první pohled.
 2. Příběhové postavy NEJSOU oblečeny stejně jako organizátoři.
 3. Příběhové postavy NEZNAJÍ CELOU HRU a nejsou schopni vám poradit s jiným stanovištěm než na kterém se nacházejí.

Využívání technologií ve hře:

 1. Nebráníme využití moderních technologií. Doporučujeme však omezit jejich využití, zejména pak při luštění úkolů – zkazíte si tak zážitek a současně to není fér vůči ostatním týmům.
 2. Při přípravě hry jsme využívali portál a aplikaci MAPY.CZ. Doporučujeme si aplikaci stáhnout do vašich mobilních telefonů, ideálně v off-line verzi pro případ nefunkčního internetu.
 3. Ve hře můžete narazit na úkol využívající GPS souřadnice k navigaci na další stanoviště. V takovém případě je zadávejte do aplikace ve formátu N49.123456, E18.123456
 4. Mějte v telefonu čtečku QR kódů, může se hodit.

Mapa:

 1. Pokud ve hře narazíte na jakoukoli formu mapy, NESLOUŽÍ k orientaci ve městě.

Postupová karta:

 1. Kromě karty nápověd obdržíte také postupovou kartu. Slouží k zapisování řešení a pro přehled organizátorů jak si vedete ve hře a také ke kontrole, že jste prošli všechna stanoviště.

Centrální stanoviště hry:

 1. Letošním centrálním stanovištěm je areál TJ SOKOL Valašské Meziříčí.
 2. V areálu najdete vše potřebné – stravování, toalety, místo k odpočinku a pro zájemce prostory k přespání po hře.
 3. V areálu bude hra odstartována i ukončena závěrečným vyhlášením. Pokud hru dokončíte dříve, doporučujeme zůstat až do konce a na vyhlášení počkat.

Kreativní stanoviště:

 1. 4. ročník obsahuje také jedno kreativní stanoviště. Toto se nachází také na centrálním stanovišti.
 2. Kreativní stanoviště obnáší úkol stavby stroje času a sestává z prodejny součástek, prostoru pro realizaci stavby a obsahuje také veškeré potřebné nářadí a prvky pro montáž stroje času.
 3. Veškeré další potřebné informace se dozvíte na startu hry nebo v informacích před hrou.
 4. Na stavbu stroje času budete mít neomezené množství času. Nezapomínejte na fakt, že hrajete o finální umístění a při stavbě to zohledněte.

Co budete potřebovat:

 1. Hra se odehrává na podzim. Počítejte s tím, že počasí může být neúprosné, a proto se na to vhodně připravte. Nezapomeňte zvolit vhodné obutí.
 2. Jakýkoli nestandardní předmět, který budete ve hře potřebovat, obdrží každý tým na začátku, nebo v průběhu hry.
 3. Příprava na hru je na bedrech každého z týmu. Doporučujeme však mít sebou základní pomůcky (pastelky, pravítko, svítilnu či čelovku, pláštěnku, a další předměty jež uznáte za vhodné).
 4. Můžete si případně vzít nářadí, které použijete při stavbě stroje času. Vyhnete se tak případné komplikaci při větším počtu týmů na kreativním stanovišti.

Ukončení hry:

 1. Konec hry je závislý na čase, kdy jednotlivé týmy dokončí stanoviště a splní cílový úkol.
 2. Hra bude nejpozději ukončena v nedělí 10. září 2022 ve 02:00. Pokud do této doby některý z týmů neodevzdá poslední úkol, má se za to, že hru nedokončil.
 3. Do cíle musí dorazit alespoň tři hráči z týmu.
 4. Za úspěšné dokončení hry se považuje odevzdání závěrečného úkolu.

Ostatní informace:

 1. Trasa hry má přibližně 15 km a vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti je dle toho také určena;
 2. Není dovoleno používat dopravní prostředky. Vzdálenosti mezi stanovišti jsou k tomu přizpůsobeny.
 3. Existuje-li ve hře stanoviště omezené nějakým zákazem, respektujte to. Tako zákaz má svůj důvod a jeho nedodržením zkomplikujete život organizátorům. O takovém konkrétním místě budete včas informováni.
 4. Narazíte-li v průběhy hry na místo, které působí jako stanoviště, ale není nijak označeno logem hry, není to stanoviště hry. Pokud si nebudete v takovém případě jisti, kontaktujte organizátory.
 5. POSLOUCHEJTE POKYNY ORGANIZÁTORŮ.